Kort nieuws

Korte nieuwtjes, opinies, columns,... het lichtere werk

© Sibelco

20/01/2017

Winst voor economie en biodiversiteit

Mblad vraagt de mening van vier experts. Zijn ze akkoord of hebben ze een andere kijk op de zaak?

Stelling: “Iedereen wint bij tijdelijke natuur”

Het beruchte dossier Essers, het bedrijventerrein Kristalpark in Lommel (habitat van de zeldzame lentevuurspin), het Bergmolenbos in Roeselare (gegeerd bij projectontwikkelaars)… Natuur en economie staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Onze noorderburen hebben een compromis in het leven...

lees meer Download