Kort nieuws

Korte nieuwtjes, opinies, columns,... het lichtere werk

© ArcelorMittal

23/11/2018

Staalfabriek ArcelorMittal gaat biobrandstof maken

Over twee jaar wil de Gentse vestiging van ArcelorMittal haar hoogovengas beginnen verwerken tot ethanol. De omzetting van koolstofmonoxide – een belangrijk restproduct in de staalproductie – in biobrandstof past in de ambitie van de multinational om op termijn een afvalvrij bedrijf te worden en om zoveel mogelijk circulair te gaan produceren. “De Europese Commissie wil tegen 2030 het aandeel van biobrandstoffen van de eerste generatie in de transportsector halveren. Onze ethanol...

lees meer

© Susanova

06/11/2018

Ontginnen van stortplaatsen: laveren tussen ecologie, economie en NIMBY

Grondstoffen en energie ontginnen uit oude stortplaatsen, of Enhanced landfill mining (ELFM): het klinkt veelbelovend. Maar ondanks de onmiskenbare voordelen én de technologische vooruitgang, is het nog wachten op de definitieve doorbraak. De redenen daarvoor zijn zowel rationeel – economisch, maatschappelijk en juridisch – als emotioneel. “Buurtbewoners zijn vaak bang als oude stortplaatsen opnieuw worden geopend."lees meer