Kort nieuws

Korte nieuwtjes, opinies, columns,... het lichtere werk

© collectie neue galerie graz am universalmuseum joanneum/N. Lackner/UMJ

24/01/2020

Hoe de mens de dino schiep

Niemand heeft ooit een dinosaurus gezien. En dus doen we een beroep op ‘paleokunstenaars’ om ze weer tot leven te wekken, van vergeten 19deeeuwse aquarellisten tot Steven Spielberg. Het Teylers Museum in Haarlem zoomt in op hun werk.lees meer Download
© Nasa

18/12/2019

Broeikasgassen spotten tot op de kilometer

De broeikasgasuitstoot per land wordt vooralsnog alleen berekend door de landen zelf. Dat komt de transparantie niet altijd ten goede. Met speciale CO2-satellieten wil de Europese Commissie een globaal monitoringsysteem installeren.lees meer Download