Copywriting

Mijn werk voor bedrijven, onderzoeksinstellingen en beleidsinstanties

Science writer

Als wetenschapsjournalist tracht ik voortdurend het evenwicht te bewaren tussen eenvoud en essentie, tussen diepgang en leesbaarheid. Die expertise leg ik ook aan de dag in meer commercieel getinte opdrachten. Bedrijven, onderzoeksinstellingen, beleidsinstanties,… alle doen ze regelmatig een beroep op mij voor redactiewerk. En hoewel de onderwerpen vaak heel sterk uiteen lopen, is er één gemene deler die mijn teksten verbindt: wetenschappelijke correctheid.

As a science journalist, I constantly try to maintain a balance between simplicity and essence, between depth and readability. I apply this expertise also in more commercially-oriented assignments. Companies, research institutions, government agencies,... they regularly rely on me for editorial work. And although the writing subjects often strongly differ, there is one common denominator in my work: scientific accuracy.

mijn klanten