Journalistiek

Artikels en interviews over wetenschap, technologie, economie en innovatie

© Sebastian Steveniers

04/03/2017

Tijdelijke natuur, permanente winst

Nederland reserveert braakliggende industrie- en bouwgronden voor fauna en flora

Natuur en economie staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Onze noorderburen hebben een compromis uitgedokterd dat prima lijkt te werken: tijdelijke natuur. Dieren en planten mogen zich ongestoord ontwikkelen op braakliggend terrein, maar bij exploitatie moeten ze onverbiddelijk weg. Wanneer volgt Vlaanderen?

© Arhan Amun Ankh

20/02/2017

Het leven door een kwantumbril

De wetenschap heeft er een nieuwe discipline bij. In de kwantumbiologie onderzoeken wetenschappers de rol van kwantummechanische fenomenen in planten, dieren en zelfs mensen. En dat is verdomd moeilijk, want de wetten van de kwantumwereld laten geen pottenkijkers toe. Toch boekten kwantumbiologen al enkele mooie resultaten.

© Phoreon

14/02/2017

Think small

Nanoparticles offer fresh ammunition in battle against cancer

Cancer research stands on the brink of a new revolution, with nanoscale particles and cellular components opening up perspectives to high-precision treatments and novel diagnostic tools.

© Sibelco

20/01/2017

Winst voor economie en biodiversiteit

Mblad vraagt de mening van vier experts. Zijn ze akkoord of hebben ze een andere kijk op de zaak?

Stelling: “Iedereen wint bij tijdelijke natuur”

Het beruchte dossier Essers, het bedrijventerrein Kristalpark in Lommel (habitat van de zeldzame lentevuurspin), het Bergmolenbos in Roeselare (gegeerd bij projectontwikkelaars)… Natuur en economie staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Onze noorderburen hebben een compromis in het leven geroepen dat prima lijkt te werken: tijdelijke natuur. Natuur mag zich ongestoord ontwikkelen op braakliggend terrein en de grondeigenaar krijgt de juridische zekerheid dat de fauna en flora zonder morren moeten verkassen als het moment van exploitatie is gekomen. Waar wacht Vlaanderen nog op?