Kort nieuws

Korte nieuwtjes, opinies, columns,... het lichtere werk

© rr

30/05/2016

Een virtuele munt voor zonne-energie

Terwijl de koers van de bitcoin dezer dagen hoge toppen scheert, proberen andere platformen mee te surfen op het succes van ’s werelds bekendste virtuele munt. Deze week wordt in Londen een grote ‘datalogger’ opgestart waarmee de productie van elektriciteit via zonnepanelen in real time kan worden opgevolgd. Dit staaltje van disruptieve technologie moet een boost geven aan de energiemarkt. En dan kan een nieuwe munt natuurlijk niet ontbreken.

Een datalogger? Wat doet dat?
De datalogger zal niet alleen nauwkeurig opvolgen waar een bepaalde hoeveelheid zonnestroom geproduceerd werd, maar ook door wie en wanneer hij werd gemaakt. Die informatie wordt vervolgens verpakt in labels die, net als de stroom, kunnen worden verhandeld. Vandaar de nieuwe virtuele munt, de Solarcoin. Belangrijk: de informatie reist tezamen met de zonnestroom langs het elektriciteitsnet en zal niet worden opgeslagen in een centraal beheerd systeem – de gruwel van elk gedistribueerd systeem. De datalogger zal eerst wordt ingezet op netwerken in (West-)Europa, maar de bedoeling is het systeem snel wereldwijd uit te rollen. Hoewel een gedistribueerd systeem per definitie zoveel mogelijk de grote spelers wil mijden, zullen ook netbeheerders als Elia en Eandis hun voordeel met de nieuwe technologie kunnen doen – en dat kan dan weer een boost geven aan de slaagkansen van het systeem. ‘Door het stijgende aandeel van groene stroom vertroebelt het zicht van de netbeheerders op de Belgische elektriciteitsvoorziening’, zegt Bart Vercoutere, algemeen directeur van i-Cleantech Vlaanderen. ‘In 2010 konden bij wijze van spreken alle elektronen in onze stroomleidingen nog geïdentificeerd en gelokaliseerd worden. Vorig jaar was dat nog bij slechts twee derde het geval. Het gevolg voor instanties zoals Elia is dat ze veel minder accuraat stroomtekorten kunnen inschatten.’ Nog volgens Vercoutere kan de datalogger ook een flinke boost geven aan de nauwkeurigheid van weersvoorspellingen. ‘Als er op een bepaald tijdstip een wolk boven een dorp of een zonnepark hangt, is de stroomproductie erg lastig te voorspellen. Door de gegevens van de datalogger terug te koppelen, krijgen we hier een veel beter zicht op.’

Wordt de Solarcoin een alternatief voor het groenstroomcertificaat (GSC)?
Neen. Maar beide dienen wel hetzelfde doel, namelijk het stimuleren van investeringen in hernieuwbare energie. Net als bij de bitcoin moeten Solarcoins ‘geclaimd’ worden. Duizend kilowattuur komt daarbij overeen met één Solarcoin. Het verschil met de GSC’s is wel dat je interesten op je Solarcoin-portefeuille kunt verdienen. Bovendien biedt het systeem achter de ‘zonnemunt’ uitzicht op een gloednieuwe markt voor zonne-energie waarin vernieuwing en inventiviteit aan de orde van de dag zijn – terwijl de GSC’s toch eerder tot een gebetonneerde realiteit hebben geleid. Vercoutere: ‘De datalogger in Londen zal de anonimiteit van het elektron opheffen. Consumenten kunnen er dan bijvoorbeeld voor kiezen om alleen maar stroom uit Vlaanderen aan te kopen, bijvoorbeeld. Of enkel stroom geproduceerd door coöperaties.’ Vercoutere trekt graag de vergelijking met de markt voor breedbandinternet. ‘De grootste innovaties vinden we niet meer terug in de ontwikkeling van nieuwe smartphones, maar in het ontwerpen van apps. De grote uitdaging van de Solarcoin is om het juiste businessmodel te vinden dat een vergelijkbare boost kan geven aan innovatie in onze energiemarkt.’

Wordt de Solarcoin al gebruikt?
Ja. Op dit ogenblik is er al 85.000 megawattuur aan zonne-energie in Solarcoins geclaimd. En wat betreft het omwisselen tegen reëel geld: op dit moment laat enkel Japan toe om zijn munt, de yen (JPY), in te ruilen voor Solarcoins (SLR). Ook het principe achter de Solarcoin wordt al toegepast. Transactive Grid, een jonge startup uit New York, zorgde eerder dit jaar voor een primeur door elektriciteit rechtstreeks tussen bewoners uit dezelfde straat in Brooklyn te verhandelen. Daarvoor gebruikte het bedrijfje de zogenaamde blockchain-technologie, een versleutelde en gedistribueerde database die geen derde partij nodig heeft om de veiligheid en betrouwbaarheid van haar transacties te waarborgen. Ook het bitcoinplatform en de nieuwe Solarcoin zijn op blockchains gebaseerd. ‘Met deze technologie kunnen mensen dus onderling stroom gaan uitwisselen, zonder dat dit via een grote speler zoals Electrabel, Eneco of Essent moet gebeuren’, aldus Vercoutere.

Kennen we de uitvinder van de Solarcoin?
Jawel, en meer nog: het is een Belg. François Sonnet heet de man. Hij is een consulent met jarenlange ervaring in de sector van de hernieuwbare energie. Sonnet stond in 2014 aan de wieg van de Solarcoin Foundation. Zijn ervaring met de jojo-werking van overheidssubsidies op het vlak van groene energie inspireerde hem tot de creatie van een marktgedreven stimulans voor investeringen. Hij koos specifiek voor zonne-energie omdat die als bron ‘het dichtst bij de mensen staat’ – lees: de investeringskosten zijn relatief laag.