Een theoretisch natuurkundige in de journalistiek?

Biografie


Ik ben freelance wetenschapsjournalist en schrijf voor kranten en tijdschriften (zowel print als online) in Vlaanderen en Nederland, alsook internationaal. Enkele algemene media waarin mijn werk regelmatig verschijnt zijn Eos, De Standaard, NRC Handelsblad, Flanders Today en Knack.

Daarnaast schrijf ik ook voor vaktijdschriften zoals C2W (Nederlands magazine over chemie), PhysicsWorld (Brits magazine over natuurkunde) en Mblad (Vlaams BéB-magazine over duurzaamheid, milieu en economie).

Wetenschappelijke bio

Ik ben de trotse bezitter van een masterdiploma in de theoretische natuurkunde (Vrije Universiteit Brussel, 2005). Mijn masterthesis handelde over zogenaamde solitonen, ‘eenlinggolven’ die een bijzondere status genieten in de wiskundige natuurkunde. Dit is een exemplaar voor de kust van de Amerikaanse staat Oregon:

soliton

 

I'm a freelance science journalist, writing for general media (both print and online) in Flanders, The Netherlands and international. I also write for several specialist journals.

Scientific bio

I'm the proud owner of a master degree in theoretical physics (Vrije Universiteit Brussel, 2005). In my master thesis I explored the weird properties of soliton, so-called 'solitary waves' that possess a special status in (mathematical) physics. This is an example seen at the coast of Oregon, in the US:

sci-lid

Ik ben lid van volgende professionele verenigingen: