Journalistiek

Artikels en interviews over wetenschap, technologie, economie en innovatie

© ArcelorMittal

23/11/2018

Staalfabriek ArcelorMittal gaat biobrandstof maken

Over twee jaar wil de Gentse vestiging van ArcelorMittal haar hoogovengas beginnen verwerken tot ethanol. De omzetting van koolstofmonoxide – een belangrijk restproduct in de staalproductie – in biobrandstof past in de ambitie van de multinational om op termijn een afvalvrij bedrijf te worden en om zoveel mogelijk circulair te gaan produceren. “De Europese Commissie wil tegen 2030 het aandeel van biobrandstoffen van de eerste generatie in de transportsector halveren. Onze ethanol kan de leemte die vrijkomt perfect opvullen.”

© Susanova

06/11/2018

Ontginnen van stortplaatsen: laveren tussen ecologie, economie en NIMBY

Grondstoffen en energie ontginnen uit oude stortplaatsen, of Enhanced landfill mining (ELFM): het klinkt veelbelovend. Maar ondanks de onmiskenbare voordelen én de technologische vooruitgang, is het nog wachten op de definitieve doorbraak. De redenen daarvoor zijn zowel rationeel – economisch, maatschappelijk en juridisch – als emotioneel. “Buurtbewoners zijn vaak bang als oude stortplaatsen opnieuw worden geopend."

© rtr

08/10/2018

Nieuw in de ‘diagnosebijbel’: yin, yang en qi

De werking van acupunctuur,  moxabranden en kruidenmengsels is nooit afdoende  bewezen. Wat bezielt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)  dan om de traditionele Chinese  geneeskunde op te nemen in haar invloedrijke referentiekader voor ziekten en aandoeningen?

© rtr, blg

03/10/2018

Geen hoogleraar, wel een Nobelprijs

‘Ik dacht dat het er meer waren.’ Niet dus, de Canadese Donna Strickland is slechts de derde vrouw die de Nobelprijs voor de Natuurkunde wint.