Journalistiek

Artikels en interviews over wetenschap, technologie, economie en innovatie

© Philip Van Outrive/id

23/12/2018

Slikken en schorren laten zich niet opjagen

Land teruggeven aan het water en de natuur haar werk  laten doen. Veel geld en mankracht kost het niet. Toch zal er nog veel  water door de Schelde stromen vooraleer de Hedwigepolder zich kan  meten met het Verdronken Land van Saeftinghe.

© Martha Verschaffel

30/11/2018

Reis naar planeet Alzheimer

De feilloze landing van de Marsrobot Insight doet ruimtevaartfanaten  dromen van een bemande missie naar de rode planeet. Maar zolang  wetenschappers geen raad weten met de destructieve kracht van  kosmische straling, zal het bij robots blijven.

© ArcelorMittal

23/11/2018

Staalfabriek ArcelorMittal gaat biobrandstof maken

Over twee jaar wil de Gentse vestiging van ArcelorMittal haar hoogovengas beginnen verwerken tot ethanol. De omzetting van koolstofmonoxide – een belangrijk restproduct in de staalproductie – in biobrandstof past in de ambitie van de multinational om op termijn een afvalvrij bedrijf te worden en om zoveel mogelijk circulair te gaan produceren. “De Europese Commissie wil tegen 2030 het aandeel van biobrandstoffen van de eerste generatie in de transportsector halveren. Onze ethanol kan de leemte die vrijkomt perfect opvullen.”

© Susanova

06/11/2018

Ontginnen van stortplaatsen: laveren tussen ecologie, economie en NIMBY

Grondstoffen en energie ontginnen uit oude stortplaatsen, of Enhanced landfill mining (ELFM): het klinkt veelbelovend. Maar ondanks de onmiskenbare voordelen én de technologische vooruitgang, is het nog wachten op de definitieve doorbraak. De redenen daarvoor zijn zowel rationeel – economisch, maatschappelijk en juridisch – als emotioneel. “Buurtbewoners zijn vaak bang als oude stortplaatsen opnieuw worden geopend."